Gestors De Contrasenyes

Nitrokey Fido U2F Review

La clau de seguretat Nitrokey Fido U2F ofereix una autenticació de dos factors per als llocs més populars del web i ho fa amb una bona fe de codi obert impressionant. Tanmateix, és més voluminós i menys capaç que les nostres millors opcions.

Revisió de mSecure Password Manager

mSecure Password Manager és en realitat més una base de dades personal amb algunes funcions de gestió de contrasenyes. Definitivament, no us donarà la captura i reproducció automatitzada de contrasenyes que espereu d'un gestor de contrasenyes típic.